Onderwerp: Bezoek-historie

Aanpak van files op korte termijn
Publicatiedatum:01-11-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Corporate Dienst; Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW), VanAnaarBeter

 

Samenvatting

In het eerste kwartaal van 2006 hebben medewerkers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, op verzoek van de Minister, nagedacht over nieuwe mogelijkheden om files met relatief eenvoudige oplossingen op de korte termijn te verminderen. Ook decentrale overheden, burgers, bedrijfsleven, belangenorganisaties en kennisinstituten hebben tal van ideeën aangeleverd. De bijna drieduizend ideeën zijn door externe deskundigen beoordeeld op haalbaarheid. Dat heeft geresulteerd in een ministeriebreed programma met circa veertig projecten voor een korte termijnaanpak van het fileleed. In dit boekje vindt u een overzicht van al deze projecten en een beknopte omschrijving. De projecten zijn onderverdeeld in een drietal clusters: projecten om reguliere files te beperken, projecten om incidentele files te beperken en projecten om te verleiden tot anders doen/denken.

 

Annotatie

17 p.
ill.

Naar boven