Onderwerp: Bezoek-historie

KRW en drinkwater uit rijkswateren : gevolgen van de Kaderrichtlijn Water voor bescherming drinkwatervoorziening uit rijkswateren : definitief
Publicatiedatum:06-12-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F. Benoist (etc.) : DHV

 

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is om een beeld te krijgen voor in totaal 8 innamepunten uit rijkswateren, enerzijds welke beschermingszones moeten worden aanghouden en vervolgens te analyseren welke risico's via maatregelen zouden moeten worden afgedekt met een inschatting van de kosten en baten. Daarbij is in het bijzonder de aandacht uitgegaan naar de rol van Rijkswaterstaat. Het rapport geeft aan welke stappen voor Rijkswaterstaat als beheerder van rijkswateren met de functie drinkwater zijn aan te bevelen.

 

Annotatie

45, 31 p.
(Dossier A4722-01-001)
Rapport in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA)
projectleider RWS RIZA: O. van de Velde
Zitting in klankbordgroep: J. van Steenwijk

Naar boven