Onderwerp: Bezoek-historie

Ecologische effecten van de beroepsscheepvaart : verkenning op hoofdlijnen naar de effecten op doelstellingen van de Europese kaderrichtlijn Water, Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn : eindrapport
Publicatiedatum:05-12-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. Bak, F. van Vliet, B.G.W. Aarts; Bureau Waardenburg

 

Samenvatting

In de komende decennia neemt het Ministerie van Verkeer en Waterstaat maatregelen om de onderhoudsachterstanden op de waterwegen weg te werken en specifieke capaciteitsknelpunten met betrekking tot de scheepvaart op te lossen. Onderzocht is in hoeverre toekomstige ontwikkelingen en projecten ten behoeve van de beroepsscheepvaart invloed kunnen hebben op de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000 (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, VHR). Het betreft een verkenning op hoofdlijnen.

 

Annotatie

(Rapport ; 06-221)
66 p.
Fig., tab.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA)
Contactpersoon: A. Remmelzwaal
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven