Onderwerp: Bezoek-historie

Green-spotsanalyse van de Maas (i.h.k.v. het project Stroomlijn) en een vergelijking met de Rijntakken : eindrapport
Publicatiedatum:12-07-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P. Weidema; Meander Advies en Onderzoek

 

Samenvatting

Het project Stroomlijn is een samenwerkingsproject voor rivierbeheer van Rijkswaterstaat directies Limburg, Zuid-Holland en Oost-Nederland, met als doel het beheer m.b.t. de hoogwaterveiligheid te waarborgen. Een onderdeel daarvan is het onderhouden van de vegetatie in de uiterwaarden. De afgelopen jaren is er een verschuiving geweest van de functie van de uiterwaarden van overwegend landbouw naar natuur. Op veel plaatsen waar natuur is ontstaan is de vegetatieontwikkeling niet voldoende gecompenseerd. Door Rijkswaterstaat Oost-Nederland is er in samenwerking met het bureau Meander Advies en Onderzoek een instrument (Green Spots Instument (GSI)) ontwikkeld voor het opsporen van locaties waar vegetatie is ontwikkeld welke een effect heeft op de veiligheid tegen overstromen. Deze locaties zijn de green spots. Dit rapport gaat in op een knelpunten-analyse van het onvergunde groen langs de Maas.

 

Annotatie

31 p.
Bijl., fig., tab.
Met ref.
Met samenv.
Rapportnr.: 10213.1/4500030061
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Oost-Nederland (RWS, ON)

Naar boven