Onderwerp: Bezoek-historie

Ecotoxicologische kwaliteit zwevend stof Hollandsche IJssel
Publicatiedatum:01-12-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); M.A.A.J. Kamps-Mulder

 

Samenvatting

De Hollandsche IJssel is één van de laatste zoetwater getijdenrivieren in Nederland en als zodanig van grote economische waarde. Door de aanwezige industrie en de invloed van Rijnwater is deze rivier in de loop der jaren ernstig verontreinigd. Om de ecologische waarde van de rivier te herstellen is een ecotoxicologische risicobeoordeling uitgevoerd. Op verschillende tijdstippen in het project is zwevend stof in de Hollandsche IJssel verzameld met behulp van sedimentvallen of centrifugeren. Deze monsters zijn geanalyseerd op de aanwezige totaalgehalten van verontreinigingen en getoetst aan de geldende normen.

 

Annotatie

44 p.
Fig., tab.
(RIZA rapport ; 2006.034)
ISBN9789036913737
Met lit. opg.

Naar boven