Onderwerp: Bezoek-historie

NRM Handboek : versie 3.0
Publicatiedatum:01-12-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. Schoemakers; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)

 

Samenvatting

Het Nieuw Regionaal Model (NRM) is een strategisch instrument voor de integrale beoordeling van regionale beleidsmaatregelen op het gebied van vervoer, verkeer en infrastructuur. Dit instrument wordt regelmatig geactualiseerd. Het gaat daarbij niet alleen om de methoden en technieken, maar ook om de bijbehorende documentatie. Het voorliggende NRM Handboek is een algemene leidraad voor uiteenlopende doelgroepen: beleidsmedewerkers, projectleiders, projectmedewerkers, geïnteresseerden.

 

Annotatie

div. p.
ill.
Met lit.opg.

Naar boven