Onderwerp: Bezoek-historie

Evaluatie van de mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen tijdens het groot onderhoud A4/A10 Zuid
Publicatiedatum:11-12-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

E. Rosbergen; MuConsult

 

Samenvatting

Tussen vrijdagavond 21 juli en maandagochtend 28 augustus heeft Rijkswaterstaat groot onderhoud aan de A4 en de A10 Zuid uitgevoerd. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken is samen met betrokken overheden, wegbeheerders en werkgevers een groot aantal maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement getroffen, gericht op automobilisten die veelvuldig van de A4 en/of A10 Zuid gebruik maken. Maatregelen waren o.a. het verstrekken van de A4-A10 Zuidpas en een uitgebreide mediacampagne. De A4-A10 Zuidpas gaf van 21 juli tot 15 september recht op vervoer tussen hun woonplaats en werklocatie per trein, streekbus, tram en de Amsterdamse metro. Uit deze evaluatie blijkt dat de verkeershinder tijdens de werkzaamheden minimaal gebleven is. Onderzocht is welke effecten de maatregelen hadden op vervoerwijzekeuze, routekeuze, reis- en vertrektijden, en of er sprake is van blijvende effecten na beëindiging van de werkzaamheden.

 

Annotatie

2 dl.
Dl. 1: Hoofdrapportage (33 p.), dl. 2: Technische achtergrondrapportage (70 p.)
Onderzoek in opdracht van RWS, AVV
Projectbegeleiding G.B.G. de Munck

Naar boven