Onderwerp: Bezoek-historie

Ongevallen met vrachtauto’s op rijkswegen : Frequentie, oorzaken, consequenties en oplossingen : Eindrapportage
Publicatiedatum:14-12-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW), Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart (DGTL); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Verkeerscentrum Nederland; M. Kuiken, D. Overkamp, J. Fokkema

 

Samenvatting

Geïntegreerd verslag van de onderzoeksresultaten over ongevallen met vrachtauto's op rijkswegen. Hoofdstuk 1 behandelt de belangrijkste ontwikkelingen rond de veiligheid van vrachtauto's. Hoofdstuk 2 gaat in op de belangrijkste oorzaken en bepalende omstandigheden van ongevallen waarbij vrachtauto's betrokken zijn. In hoofdstuk 3 komen de omvang en aard van incidenten aan bod. In hoofdstuk 4 wordt er ingegaan op de kwaliteit van de registratie van verkeersongevallen, respectievelijk van incidenten, en de mogelijke verbetering hiervan ten behoeve van het monitoren van de verkeersveiligheid van het vrachtverkeer.

 

Annotatie

72 p.
bijl., ill.
Met samenv. in het engels en nederlands
Dossier: A0375-01.001
projectbegeleiding P. van Vliet

Naar boven