Onderwerp: Bezoek-historie

Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier : dl. 4 : vastgesteld besluit, nota van toelichting
Publicatiedatum:19-12-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Projectorganisatie Ruimte voor de Rivier

 

Samenvatting

Deel 4 van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (de PKB), beschrijft het beleid om uiterlijk in 2015 het vereiste veiligheidsniveau langs de Rijntakken en het benedenstroomse deel van de Maas te realiseren, evenals de daarmee samenhangende verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. In de Nota van Toelichting wordt de motivering van de gemaakte keuzen nader beschreven.

 

Naar boven