Onderwerp: Bezoek-historie

Extra spui Afsluitdijk : ecologische effecten op Afsluitdijk, IJsselmeer en omgeving
Publicatiedatum:01-01-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); S. van Rijn, M. Platteeuw

 

Samenvatting

De aanleg van een extra spuimiddel (met vispassage) in de Afsluitdijk zal gevolgen hebben voor de watersysteemkenmerken van het IJsselmeer en omgeving. Veranderingen in deze systeemkenmerken kunnen gevolgen hebben voor de bodemfauna, vegetatie, vissen, vogels en andere diersoorten in het gebied. Het doel van deze studie is het inschatten van de effecten van inzet van extra spuicapaciteit (inclusief vispassage) op het ecologisch functioneren van het IJsselmeer en omgeving ten opzichte van de situatie met alleen de huidige spuimiddelen. Hierbij wordt uitgegaan van handhaving van het vigerende peilbesluit voor het IJsselmeer, het Markermeer en de Randmeren.

 

Annotatie

126 p.
fig., tab.
(RIZA rapport ; 2003.033)
Onderzoek in opdracht van Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)
Met samenvatting
Met lit. opg.
ISBN 9036956528

Naar boven