Onderwerp: Bezoek-historie

Soortskartering Haringvliet 2006 : notitie
Publicatiedatum:01-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS, AGI); J.M. Reitsma, J.A. Inberg, L.S.A. Anema; Bureau Waardenburg

 

Samenvatting

RWS gaat vanaf 2008 een gewijzigd regime van de Haringvlietsluizen doorvoeren. Dit betekent dat de sluizen tijdens vloed vaker en verder open zullen staan, zodat zeewater verder en vaker het gebied kan binnendringen. Aangezien het gebied is aangewezen als Speciale beschermingszone in het kader van de Habitatrichtlijn, is een natuurtoets uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er een geringe toename van zout wordt verwacht in de oeverlanden (maximaal 2000 mg/ nabij Quackgors en Scheelhoek). Dit geringe effect op het gebied wordt als neutraal tot positief gewaardeerd. Hierdoor is het niet nodig om een uitgebreid monitoringstrategie te maken, maar kan volstaan worden met een beperkte ?vinger aan de pols? soortskartering in te richten. Er is voor gekozen om in de oeverlanden een reguliere meting van een aantal aandachtssoorten (zie ook tabel 3.3) uit te voeren, te beginnen in 2006. Deze rapportage is een beschrijving van deze T0 meting.

 

Annotatie

24 p.
ill.
06-457
AG-2006-GPMP-035

Naar boven