Onderwerp: Bezoek-historie

Basisinformatie KRW-doelen Markermeer, economische analyse : implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in het IJsselmeergebied
Publicatiedatum:01-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.J.M.A. Mols; Witteveen+Bos

 

Annotatie

36 p.
Fig., tab.
(IJG-werkdocument ; 2006-05)
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor
Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA)
Contactpersoon: F. van Luijn

Naar boven