Onderwerp: Bezoek-historie

Verkenning herstel en inrichting afgedamde Maas-Zuid : ontwikkelingsvisie
Publicatiedatum:29-11-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); J. Balkema, H. Gerritsen, H. der Nederlanden

 

Samenvatting

Doel van dit rapport is het verkennen van oplossingsrichtingen voor herstel en inrichting van de Afgedamde Maas-Zuid en het realiseren van het goed ecologisch potentieel (KRW). Herstel van natuurwaarden en een verbetering van de chemische en biologische waterkwaliteit zijn daarin van belang. Resultaat van de verkenning is deze ontwikkelingsvisie op basis van literatuurstudie, probleemanalyse en twee workshops. Hierbij is rekening gehouden met de aspecten (water)recreatie, landschap, cultuurhistorie, wonen en landbouw.

 

Annotatie

99 p.
ill.
(RIZA rapport ; 2006.025)
Met lit. opg.
Met samenvatting
Met afzonderlijk 7 krt.

Naar boven