Onderwerp: Bezoek-historie

Verkenning van de robuustheid van het Hoofdwegennet : toepassing robuustheidscanner met het LMS : definitief
Publicatiedatum:25-09-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.E. Kraan, J.C. Zee; Grontmij Nederland bv

 

Samenvatting

Met de Robuustheidscanner is voor het hoofdwegennet van Nederland nagegaan welke wegvakken het meest kwetsbaar zijn. Daarbij wordt zowel rekening gehouden met de kans op een ongeval als met het negatieve effect dat door een ongeval wordt veroorzaakt. De Robuustheidscanner is uitgevoerd voor de ochtendspits- en avondspitsnetwerken van 2000 en 2020 van het LMS. De resultaten hiervan worden gepresenteerd in dit rapport.

 

Annotatie

11 p.
Bijl., ill.
Projectnr.: 208994
Referentienr.: I&M-99377873-MK/jj
Revisie: F
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
projectbegeleiding J.P. Jonges

Naar boven