Onderwerp: Bezoek-historie

GC/MS-screening van RWZI-effluenten : fractionering met vloeistofchromatografie naar log Kow en identificatie van verbindingen in de fracties met behulp van GC/MS en AMDIS
Publicatiedatum:01-12-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); G. Rinia, R.P.M. Berbee; Vereniging van Rivierwaterbedrijven RIWA

 

Samenvatting

Effluenten van een drietal rioolwaterzuiveringen in het Rijnstroomgebied werden onderzocht op aanwezigheid van nieuwe, relatief polaire verbindingen. Hiertoe is een moderne techniek van HPLC-fractionering, gevolgd door GC/MS/AMDIS (Automated mass spectral deconvolution and identification system software) identificatie toegepast.

 

Annotatie

Rapport in opdracht van KIWA, uitgevoerd door RWS RIZA
Projectleider: J. Staeb
24 p.
Tab.
Met samenvatting
Met lit. opg.
ISBN 9066831227
ISBN 9789066831223

Naar boven