Onderwerp: Bezoek-historie

Quick scan slibproblematiek Markermeer en Gooi- en Eemmeer : deel 1: samenvattende rapportage : implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in het IJsselmeergebied
Publicatiedatum:01-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

B. van Leeuwen; Witteveen+Bos

 

Annotatie

13 p.
Fig., tab.
(IJG-werkdocument ; 2006-15)
in opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA)
Contactpersoon: F. van Luijn

Naar boven