Onderwerp: Bezoek-historie

Voorlopige aanwijzing : achtergronddocument : implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in het IJsselmeergebied
Publicatiedatum:01-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (RWS IJG); F. van Luijn

 

Annotatie

8 p.
Tab.
(IJG-werkdocument ; 2006-12)

Naar boven