Onderwerp: Bezoek-historie

Hydromorfologische ingrepen IJsselmeergebied onomkeerbaar? : achtergronddocument : implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in het IJsselmeergebied
Publicatiedatum:01-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (RWS IJG); F. van Luijn

 

Annotatie

12 p.
Tab.
(IJG-werkdocument ; 2006-11)

Naar boven