Onderwerp: Bezoek-historie

Natuurlijke referenties voor het IJsselmeergebied : onderzoek naar Estse referenties en monitoringsstrategieën ten behoeve van KRW-doelen : implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in het IJsselmeergebied
Publicatiedatum:01-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Y. Wessels en H. van Dam; AquasenseMinisterie van Verkeer en Waterstaat,

 

Annotatie

63 p.
Fig., tab.
Met lit.opg.
(IJG- werkdocument ; 2006-10)
(AquaSense rapport ; 05.2455)
In opdracht van Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA)
Contactpersoon: F. van Luijn

Naar boven