Onderwerp: Bezoek-historie

Op weg naar een GEP voor het Markermeer : pilotstudie hydromorfologische ingrepen : implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in het IJsselmeergebied
Publicatiedatum:01-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Oranjewoud (enz.); H. Bouwhuis

 

Annotatie

49 p.
Fig., tab.
Met lit.opg.
(IJG-werkdocument ; 2006-08)
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA)
Contactpersonn: F. van Luijn

Naar boven