Onderwerp: Bezoek-historie

Evaluatie Groene Strand, Terschelling : veranderingen in vegetatie, hydrologie en beheerin de periode 1996 - 2004
Publicatiedatum:05-12-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS, AGI); B. v. Gennip, S. Verbeek, E.J. Lammerts, A. Nicolai; Staatsbosbeheer, Groningen

 

Samenvatting

Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat hebben samen in 1996 in het Groene Strand een aantal drastische ingrepen uitgevoerd. Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat hebben samen in 1996 in het Groene Strand een aantal drastische ingrepen uitgevoerd. Aanleiding hiervan is een onderzoek naar mogelijkheden van herstel van natuurwaarden in het gebied (Tamminga & Zonneveld, 1993). De natuurwaarden van met name het noordelijke deel van het gebied zijn achteruit gegaan. Het doel van de ingrepen was het natuurlijke systeem van het Groene Strand herstellen door het terugbrengen van meer natuurlijke overstroming met zeewater en het herstellen van de natuurlijke afwatering. Ook is een deel van de door ontginning verstoorde bodem hersteld. Om de toegang van zeewater te vergroten is in de kade aan de wadzijde een verlaging gemaakt en is een dijkje dwars over het Groene Strand afgegraven. De sloot in het noordelijk deel is grotendeels gedempt en daarvoor in de plaats zoekt het water nu op een min of meer natuurlijke weg naar het wad via het afgeplagde laagste deel van het gebied. Ook op enkele andere plaatsen is de humeuze bovenlaag geplagd. Dit rapport vormt een analyse van de effecten van de ingrepen en het gevoerde beheer.

 

Annotatie

76 p.
ill.
AGI-2005-GPMP-033

Naar boven