Onderwerp: Bezoek-historie

Meten en modellen fase 2, Deel C: naar een 72 uursvoorspelling voor de SVSD : analyse en schets van een plan van aanpak
Publicatiedatum:01-11-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H. Gerritsen; WL|Delft Hydraulics

 

Samenvatting

De overal doelstelling van het project Meten en Modelleren is om gezamenlijk (WL/Delft Hydraulics en TNO in samenwerking met RWS/RIKZ) een verkenningsproject uit te voeren rondom informatievoorziening binnen de watersector van Rijkswaterstaat. De informatieketen fungeert als raamwerk hierbij voor het identificeren van informatiegebruikers (de informatie behoefte) en informatieleveranciers. Het project bevat een procesdeel en twee inhoudelijke onderwerpen: een informatiestrategieportaal en een pilotstudie DMI (Data Model Integratie).

 

Annotatie

Z4189
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS RIKZ)
(39) p.
Fig.
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven