Onderwerp: Bezoek-historie

Planstudie / MER Schiphol-Amsterdam-Almere : Deelrapport Veiligheid
Publicatiedatum:01-12-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R. Mante

 

Samenvatting

Dit deelrapport Veiligheid is opgesteld in het kader van de Planstudie/MER Schiphol-Amsterdam-Almere, eerste fase. In deze fase wordt ingezoomd op de afweging tussen alternatieven tussen de knooppunten Holendrecht en Muiderberg. Het deelrapport omvat de beschrijving van de huidige situatie, de autonome ontwikkeling (2020) en de effecten van de alternatieven voor het aspect externe veiligheid. Voor dit aspect is tevens een analyse voor doorgroei naar 2030 opgenomen.

 

Annotatie

Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Holland en IJsselmeergebied

Naar boven