Onderwerp: Bezoek-historie

Verkeerskundige analyses planstudie Schiphol-Amsterdam - Almere
Publicatiedatum:22-12-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H. Bult; Arana

 

Samenvatting

Zonder maatregelen zal de bereikbaarheid in de corridor Schiphol - Amsterdam - Almere sterk verslechteren. Dit heeft negatieve gevolgen voor het economisch functioneren van de gehele Noordvleugel van de Randstad. De uiteindelijke oplossingen moeten daarom bijdragen aan het opvangen van de verkeersgroei en het verminderen van de verwachte fileproblemen binnen de corridor. In totaal zijn er drie hoofdoplossingsrichtingen onderzocht: - Beprijzen van automobiliteit naar gebruik, tijd en plaats (het nulplusalteratief). - Een uitbreiding van de bestaande rijkswegen A6/A1/A9 (het stroomlijnalternatief). - Een nieuwe verbinding tussen de A6 en de A9 (het verbindingsalternatief). De onderzochte alternatieven en hun varianten zijn samen met de probleemanalyse Nulalternatief verkeerskundig geanalyseerd en beschreven in dit rapport. Het nulplusalternatief laat een verslechtering zien op het aspect mobiliteit en een verbetering op het aspect bereikbaarheid ten opzichte van het nulalternatief. Op de aspecten Mobiliteit en Bereikbaarheid scoren de verbinding- en stroomlijn varianten, waar alleen sprake is van infrastructuuruitbreiding, allen beter dan het Nulalternatief. Binnen het stroomlijnalternatief scoort de 5-2-5 variant beter dan de 4-4-4 variant. Binnen het verbindingsalternatief scoort de 2x3 variant beter dan de 2x2 en 2x3 lange tunnel varianten. Bij vergelijking tussen de alternatieven scoort de verbindingsvariant 2x3 op de aspecten mobiliteit en bereikbaarheid beter dan het stroomlijnalternatief. Dit komt vooral doordat de nieuwe verbinding meer verkeer weet te accommoderen en een hogere bereikbaarheid bewerkstelt, onder andere door minder reistijdverlies als gevolg van files voor een deel van het verkeer. Geconcludeerd kan worden dat de scenario?s geen invloed hebben op de afweging van de onderzochte alternatieven.

 

Annotatie

Dit rapport is geschreven in opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Holland.

Naar boven