Onderwerp: Bezoek-historie

Strategische Milieubeoordeling Zuiderzeelijn : Aspectrapport energiegebruik, luchtkwaliteit, EMC en externe veiligheid
Publicatiedatum:13-04-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

W. Ottevanger, M. Wassens, F. Warnar, H. Snel; Holland Railconsult

 

Samenvatting

In het kader van de structuurvisie Zuiderzeelijn is een Strategische Milieu Beoordeling gewenst. In dit aspectrapport zijn een aantal effecten beschreven die niet zijn opgenomen in afzonderlijke rapporten. De omvang van de beschrijvingen is gericht, zodat om praktische redenen tot bundeling van deze effecten in één rapport is besloten.

 

Annotatie

Dit rapport is opgesteld in opdracht van Projectorganisatie Zuiderzeelijn

Naar boven