Onderwerp: Bezoek-historie

Strategische Milieubeoordeling Zuiderzeelijn : Aspectrapport Landschap en Inpassing
Publicatiedatum:13-04-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

N. van der Waart; Holland Railconsult

 

Samenvatting

In het kader van de structuurvisie Zuiderzeelijn is een Strategische Milieu Beoordeling gewenst. In dit aspectrapport worden de effecten op het gebied van Landschap en Inpassing bezien. De volgende onderwerpen zijn voor dit project van belang ? Schaalconflict ? Lintbebouwing ? Nationaal landschap ? Aantasting ruimtelijke functionele eenheid ? Invloed op Fysieke relaties

 

Annotatie

Dit rapport is opgesteld in opdracht van Projectbureau Zuiderzeelijn
[Projectbureau Zuiderzeelijn is ingesteld door Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W)]

Naar boven