Onderwerp: Bezoek-historie

Beloftes waarmaken - ambities uitwerken : beleidsagenda 2007
Publicatiedatum:01-09-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW), Directie Communicatie (DCO)

 

Samenvatting

Beleidsagenda van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor 2007. De dragende gedachte van de Nota Mobiliteit: ?Mobiliteit is een voorwaarde voor economische groei? staat centraal in deze beleidsagenda. De vier prioriteiten van het ministerie voor 2007 zijn: 1. wegonderhoud en filebestrijding 2. stedelijke netwerken en de mainports 3. duurzaam waterbeleid 4. anders werken

 

Annotatie

20 p.

Naar boven