Onderwerp: Bezoek-historie

Inventarisatie paai- en opgroeigebieden van vis onder invloed van een aantal e-centrales in Nederland
Publicatiedatum:01-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Organisatie te Verbetering van de Binnenvisserij (OVB); F.T. Vriese, A. bij de Vaate, G.A.J. de Laak

 

Samenvatting

Het RIZA stelt een draaiboek op voor ecologisch onderzoek naar veldeffecten van koelwatergebruik gedurende relatief warme zomers, wanneer bedrijven de maximale lozingsnorm dreigen te overschrijden. Als onderdeel van dit project (MEETPOL) heeft de OVB voor het RIZA een bureaustudie uitgevoerd. In deze studie zijn voor de 15 e-centrales de potentiële paai- en opgroeimogelijkheden van vissen onderzocht in het door koelwater beïnvloedde deel van het ontvangende water. Het betreft zowel zoute als zoete wateren.

 

Annotatie

(Onderzoeksrapport ; KO2005037)
127 p.
Fig., tab.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven