Onderwerp: Bezoek-historie

Routekeuze van automobilisten : een onderzoek naar kwalitatieve keuzefactoren
Publicatiedatum:01-12-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Technische Universiteit Delft, (Faculteit derBouwkunde), Instituut voor Stedebouwkundig onderzoek; G.R.M. Jansen en D.N. van Adel

 

Samenvatting

Om de juiste kwalitatieve variabelen op een adequate wijze in de latere stated-preference experimenten op te kunnen nemen is een voorstudie uitgevoerd met als doel na te gaan welke kwalitatieve variabelen een rol spelen bij routekeuze van automobilisten en met welk direct meetbare route-eigenschappen zij samenhangen. Tevens is in deze voorstudie het routekeuzeproces nader bestudeerd. In deze voorstudie is daartoe onder enkele tientallen reizigers, diein de corridor Gouda-Delft met de auto naar hun werk rijden, een half-gestructureerd interview gehouden. Met name is getracht d.m.v. het bespreken van bekende routes de reizigers de factoren te laten noemen die bij hun keuze een rol spelen. Op de genoemde factoren werd doorgevraagd totdat de meetbare attributen naar voren kwamen waarmee de respondent deze associeert. Inhoudelijk is de belangrijkste conclusie dat inderdaad vele kwalitatieve factoren bij de routekeuze een rol spelen. Naast de grootheden reistijd en afstand zijn belangrijke variabelen: beweging, inspanning, veiligheid, vrijheid, schoonheid, betrouwbaarheid en variatie. Veiligheid en ook inspanning en schoonheid spelen een belangrijke rol.

 

Annotatie

78, 32 p.
Ill.
Met samenv. in het engels
(Rapport ; nr. 59)
Studie in samenw. met The Hague Consulting Group, in opdracht van de Dienst Verkeerskunde van de Rijkswaterstaat

Naar boven