Onderwerp: Bezoek-historie

Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2004/2005
Publicatiedatum:01-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); R.C.W. Strucker; F.A. Arts; Sander Lilipaly; C.M. Berrevoets; P. L. Meininger; Delta Project Management

 

Samenvatting

In dit rapport worden resultaten gepresenteerd van de watervogel - en zeezoogdiertellingen in de zoute wateren van het Deltagebied van Zuidwest-Nederland (figuur 1) in de periode juli 2004-juni 2005 (verder aangeduid als 2004/2005). De ?Zoute Delta' omvat de Voordelta, het Grevelingenmeer, de Oosterschelde, het Veerse Meer en de Westerschelde. Dit rapport dient te worden beschouwd als aanvulling op eerdere rapportages. In voorliggend rapport worden de meest opmerkelijke recente ontwikkelingen in de watervogel- en zeezoogdierpopulaties van de Zoute Delta beknopt toegelicht.

 

Annotatie

104 p.
bijl., ill.
Rapport RIKZ/2006.003
Met lit. opg.
ISBN 9036934796

Naar boven