Onderwerp: Bezoek-historie

Travelling time reliability
Publicatiedatum:01-08-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); M.P. Bogaerts, A.J.T.M. Janssen, L. Molenkamp, P. Warffemius; MuConsult

 

Samenvatting

Betrouwbaarheidsbeleid richt zich op het vergroten van de voorspelbaarheid van reistijden. De Nota Mobiliteit noemt als ambitie, dat in 2020 in de spits 95 procent van de verplaatsingen op tijd zal zijn. De vraag is, hoe de ambities kunnen worden waargemaakt. Daarvoor is kennis nodig van o.a. de feitelijke betrouwbaarheid van reistijden en de wijze waarop gebruikers deze beoordelen, en de werking en effecten van instrumenten die kunnen worden ingezet om betrouwbaarheid te beïnvloeden. Deze brochure geeft de hoofdlijnen van de huidige kennis op het gebied van betrouwbaarheid van reistijd, en de richtingen waarin nieuwe kennis wordt ontwikkeld.

 

Annotatie

8 p.
ill.

Naar boven