Onderwerp: Bezoek-historie

Wegkant Systeem voor DVM toepassingen : leidraad kwaliteitsborging en modelvraagspecificaties in regionale contracten
Publicatiedatum:29-09-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); i.s.m. Bouwdienst (RWS, BD) en adviesdienst voor Geoinformatie en ICT (RWS, AGI); P. Kik [etc.]

 

Samenvatting

Doel van dit rapport is het geven van inzicht hoe Rijkswaterstaat omgaat met het wegkantsysteem voor verkeerssignalering en monitoring binnen de regionale contracten met aannemers en andere marktpartijen. Er wordt ingegaan op de hoofdlijnen in de procedure die gevolgd dient te worden bij de kwaliteitsbeoordeling en acceptatie van een aangeboden wegkantsysteem of onderdelen daarvan, op de taken en verantwoordelijkheden van betrokken partijen, op eisen voor DVM wegkantsystemen die opgenomen dienen te worden in de vraagspecificaties, en op normatieve en informatieve documenten waarnaar verwezen dient te worden in de vraagspecificaties.

 

Annotatie

41 p.
ill.
Met samenv.
Versie: 1.0
Status: definitief

Naar boven