Onderwerp: Bezoek-historie

Floristisch meetnet zoete rijkswateren 2005 : uitwerking derde ronde Maas
Publicatiedatum:01-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Stichting Floristisch Onderzoek nederland (FLORON); R. Beringen, A.-J. Rossenaar, K. Groen

 

Samenvatting

Behandelt de resultaten van het Floristisch Meetnet Oevers Zoete Rijkswateren na de derde ronde langs de Maas. Het meetnet wordt uitgevoerd met als doel trends in floristische kwaliteit en milieukwaliteit te signaleren in de oeverecosystemen langs de zoete rijkswateren.

 

Annotatie

VI, (91) p.
Fig., tab.
(Biologische Monitoring Zoete Rijkswateren)
In opdracht van het Ministerie van verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA)
Projectleider RIZA: B. van de Boogaard
(RIZA rapport ; 2006.008)
(FLORON-rapport ; 38)
ISSN 13860143
ISBN 9036957206

Naar boven