Onderwerp: Bezoek-historie

Authenticiteit van digitale archiefbescheiden bezien vanuit werkprocessen : eisen ten aanzien van inhoud, structuur, uiterlijk en gedrag
Publicatiedatum:11-10-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.E.M. van Dam

 

Samenvatting

Beschrijft en test een methodiek waarmee het Ministerie van Verkeer en Waterstaat per werkproces kan bepalen, welke elementen van inhoud, structuur, uiterlijk en gedrag van digitale documenten essentieel zijn om te bewaren vanaf het ontstaan/ontvangen tot aan de vernietiging/overbrenging van het document, teneinde het document authentiek te laten zijn. Deze authenticiteit is van belang voor het rechtmatig uitvoeren en verantwoorden van het werk.

 

Annotatie

74 p. + bijl.
Bijl., ill.
Met lit. opg.
Afstudeerscriptie Hogeschool van Amsterdam
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Shared Service Organisatie (SSO)
Begeleiding J.L.E. Goutier (SSO), H.A. Hokke (Archiefschool)

Naar boven