Onderwerp: Bezoek-historie

Aanbod en restcapaciteit berging baggerspecie RWS : optimaal depotbeheer
Publicatiedatum:01-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); E.J. de Boer, Roy Ringeling

 

Samenvatting

Wordt ingegaan op het aanbod van baggerspecie en de beschikbare bergingscapaciteit van RWS. Uit huidige aanbodgegevens (1998-2004) van RWS blijkt dat circa 2 miljoen m3 baggerspecie wordt gestort in de depots. Rekening houdende met de huidige ontwikkelingen en aanbod van specie van derden is het reëel om voor het vaststellen van bergingscapaciteit voor de komende jaren uit te gaan van een aanbod van 2 ? 5 Mm3/j. Dit houdt in dat bij een rest bergingscapaciteit van 57 Mm3 voor de komende 12 - 25 jaar voldoende bergingscapaciteit voor RWS voor handen is.

 

Annotatie

14 blz.
Bijl., ill.

Naar boven