Onderwerp: Bezoek-historie

Breedte van klasse V vaarwegen : deel IV: invloed van dwarsstroom op de vaarstrookbreedte : band A, verslag onderzoek
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL); J.H. de Jong; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK)

 

Samenvatting

Dwarsstroom heeft over het algemeen een groot effect op de baan van een schip. De verwerking van dit effect in de dimensies van de vaarstrook is van belang voor een juiste vaststelling van deze dimensies. In dit rapport is gekeken naar de invloed van dwarsstroom op de vaarstrookbreedte voor de volgende dwarsstroomsituaties. M.b.t. doorgaande vaart: spiraalstroming in een rivier, kruising met een rivier, uitmonding van een beek in een kanaal, gemalen en uitwateringssluizen. M.b.t. langzaam varende schepen: uitwatering of gemaal bij schutsluis. Het onderzoek richt zich alleen op de vaststelling van de invloed van dwarsstroom op de vaarstrookbreedte in rechte vakken.

 

Annotatie

54 p.
ill.
Rapportnr.: Q880 deel IV
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK)
Projectbegeleiding: T. Dijkhuis

Naar boven