Onderwerp: Bezoek-historie

Actualisatie uitstroomfrequenties wegtransport
Publicatiedatum:16-12-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G.A.M. Golbach, D.H. van Amelsfort, L.M. Bus; AVIV, Goudappel Coffeng

 

Samenvatting

Bij de berekening van het extern veiligheidsrisico veroorzaaktdoor het transport gevaarlijke stoffen over de weg wordt gebruikt van scenario?s voor ongevallen met druk en atmosferische tankwagens. Aan deze scenario?s is een kans op optreden toegekend en er worden verschillende mogelijke ontwikkelingen onderscheiden. Deze frequenties en vervolgkansen zijn in 1994 landelijke afgesproken in de kansenstudie. In de kansenstudie is tevens een schatting gegeven van de uitstroomingsfequentie voor drie wegtypen en is een methode aangereikt om met lokale correctiefactoren de uitstromingsfrequentie per wegvak af te leiden uitgaande van de relatieve verkeersveiligheid op dit wegvak. In dit onderzoek is beoordeeld of er redenen zijn of er redenen zijn om de gemaakte afspraken te actualiseren.

 

Annotatie

47 p.
Bijl., ill.
Met samenv.
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding : J. Veurman (AVV)

Naar boven