Onderwerp: Bezoek-historie

Water innovatie
Publicatiedatum:01-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat; Club van Maarssen

 

Samenvatting

De ?waterinnovatieuitgave? van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. geeft een indruk van acties die nu al worden ondernomen om Nederland op een duurzame watertoekomst voor te bereiden. Veel overheden, bedrijven, kennisinstituten, belangengroeperingen en ook burgers zijn bij de watervraagstukken van ons land betrokken. Water is een primaire levensbehoefte. En in Nederland, waterland, is water daarnaast een grote uitdaging: voor veiligheid, economie, ecologie en ruimtelijke ontwikkeling.

 

Annotatie

21 blz.
ill.

Naar boven