Onderwerp: Bezoek-historie

De invloed van hydromorfologische stuurvariabelen op ecologische KRW doelen vis, macrofauna, waterflora en fytoplankton : infobladen oorzaak-gevolg relaties voor MEP/GEP
Publicatiedatum:01-09-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS RIKZ); red. R. Portielje, C. Schipper, M. Schoor

 

Annotatie

119 p.
Fig., tab.
(RIZA werkdocument ; 2005.098X)
(RIKZ werkdocument ; ZDO/2005)

Naar boven