Onderwerp: Bezoek-historie

(Hoog)water als uitdaging : meervoudig gebruik van de dijk en het buitendijkse gebied : wie durft?
Publicatiedatum:01-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Lodewijk van Nieuwenhuijze ... [et al.]; H+N+S landschapsarchitecten

 

Samenvatting

Overzicht van ideeen en projecten waarin op praktische wijze vanuit de relatie mens-rivier invulling gegeven wordt aan de nieuwe veiligheidsstrategie. De voorbeelden zijn systematisch geclusterd. De selectie is tot stand gekomen tijdens een aantal discussies met de leden van WINN. De inzendingen van recente ontwerpprijsvragen vormden een rijke bron om uit te putten. De voorbeelden hebben voor het grootse deel betrekkking op het rivierengebied. Daarnaast zijn ook voorbeelden uit het buitenland opgenomen die kansrijk leken voor toepassing in het rivierengebied.

 

Annotatie

ongepag.
Bijl., ill.
In opdracht van Rijkswaterstaat, WINN (Waterinnovatiebron)

Naar boven