Onderwerp: Bezoek-historie

Risicovolle lozingen op de Maas : onderzoek naar het voorkomen en effect van geloosde risicovolle (waaronder KRW-stoffen) op de Maas door rioolwaterzuiveringen en industriële afvalwaterzuiveringen in het beheersgebied van RWS Limburg
Publicatiedatum:01-06-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); R.P.M. Berbee, D.F. Kalf

 

Samenvatting

Doel van deze rapportage is een overzicht geven van de stoffen die door rwzi's en awzi's (afvalwaterzuiveringsinstallaties) rechtstreeks op de Maas worden geloosd, hierop een risicoschatting uit te voeren en daarmee inzicht geven in de effecten van de lozingen op de kwaliteit van het Maaswater en de drinkwaterwinning, zodat de beheerder hiermee beleid t.a.v. emissies kan vormgeven.

 

Annotatie

78 p.
fig., tab.
In opdracht van RWS Limburg
(RIZA rapport ; 2006.014)
ISBN 903695729X

Naar boven