Onderwerp: Bezoek-historie

Informatieanalyse Luchtkwaliteit
Publicatiedatum:13-12-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW), Directie Communicatie (DCO)

 

Samenvatting

Deze derde Informatieanalyse Luchtkwaliteit gaat in op: - EU-Milieuraad 2 december (voor Nederland belangrijke punten) - Standpuntbepaling Nederland over Europese voorstellen - Wetgeving luchtkwaliteit en advies Raad van State - Gevolgen luchtkwaliteit voor aanlegprogramma wegen en spoedwetprojecten - Bronmaatregelen verkeer - Snelheidsverlagingen i.v.m. luchtkwaliteit - Innovatie en luchtkwaliteit - PMR en luchtkwaliteit - Flankerend beleid lagere overheden - Rechterlijke uitspraken - Beleidsrelevant onderzoek (o.a. burgerbeleving luchtkwaliteit, snelwegverkeer en luchtkwaliteit) De Informatieanalyse betreft de periode 1 oktober t/m 8 december 2005.

 

Naar boven