Onderwerp: Bezoek-historie

Evaluatie verzilting en ontzilting van het Haringvliet na de storm van 24/25 november 2005
Publicatiedatum:01-06-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Zuid-Holland (RWS, ZH); A. van Spijk

 

Samenvatting

Eind november 2005 is na een zware storm het Haringvliet en het Hollandsch Diep verzilt als gevolg van het landinwaarts opdringen van zout water via de Oude Maas, het Spui en de Dordtsche Kil (achterwaartse verzilting). Omdat dit samenviel met een langdurige periode met lage rivierafvoer, kon dit brakke water niet, zoals gebruikelijk, binnen een aantal getijden worden zoet gespoeld. Het gevolg hiervan was, dat de inname van zoet water op verschillende locaties tijdelijk is gestremd. Voor het innamepunt van Evides bij Scheelhoek duurde die stremming bijna twee maanden. In beantwoording op vragen over deze situatie is over de periode najaar 2005 tot en met maart 2006 een evaluatie gehouden.

 

Annotatie

64 p.
Fig.
Met bijl.
Status: definitief
Versienummer: AP/2006/03

Naar boven