Onderwerp: Bezoek-historie

Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2005
Publicatiedatum:01-05-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); P.L. Meininger, M.S.J. Hoekstein, P.A. Wolf, S.J. Lilipaly; Delta Project Management

 

Samenvatting

Geeft een overzicht van de resultaten van onderzoek naar het broedsucces van kustbroedvogels (Kluut, plevieren, meeuwen en sterns) in het Deltagebied in 2005. Het doel van het onderzoek is het kunnen geven van gefundeerde adviezen over aanleg, inrichting en beheer van broedgebieden voor kustbroedvogels en het evalueren hiervan. Om dit te bereiken wordt informatie verzameld over het functioneren van broedgebieden van kustbroedvogels in het Deltagebied: het broedsucces wordt bepaald. Dit gebeurt als aanvulling op het monitoringprogramma waarin jaarlijks informatie wordt verzameld over aantallen van kustbroedvogels.

 

Annotatie

159 p.
bijl., ill.
Rapport RIKZ/2006.006
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH), Directie Zeeland (RWS, ZL),Met lit. opg.
ISBN 9036934990

Naar boven