Onderwerp: Bezoek-historie

New Orleans : een Nederlandse visie op een Amerikaans probleem
Publicatiedatum:13-06-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. van Baal, M. Geux; Hogeschool Utrecht

 

Samenvatting

In New Orleans heeft men te maken met de verwoestende kracht van orkanen. Na orkaan Katrina bleek dat het nodig is om de stad, beter dan tot nu toe, te beschermen tegen dit natuurgeweld. Aan de hand van een plan uit de plaatselijke krant 'the Times - Picayune' is onderzoek gedaan naar de kosten en de baten van de voorgestelde maatregelen. Beschrijft de aanleg van een waterkering om New Orleans te beschermen. Geeft inzicht in de stormen (belastingen) die kunnen voorkomen in het gebied en de maat regelen die genomen moeten worden. Geeft aan de hand van een kosten- batenanalyse een advies over de te hanteren veiligheidsnorm (en) voor het gebied met een daarbij horend kostenoverzicht. In dit onderzoek wordt de Nederlandse methode gebruikt voor het bepalen van het economisch optimale veiligheidsniveau. Voor het uitwerken van dit onderzoek is gebruik gemaakt van de 'Kostenmodule VNK' voor het berekenen van de kosten en de 'Standaardmethode2005 Schade en Slachtoffers als gevolg van overstromingen' voor de bepaling van de schade (of vermeden schade). Aan de hand van deze uitkomsten is het mogelijk om een economische optimalisatie uit te voeren en te kijken wat economisch het meest optimale veiligheidsniveau is.

 

Annotatie

96 p.
Ill., biil.
Met samenvatting in het engels
Afstudeerverslag

Naar boven