Onderwerp: Bezoek-historie

Landelijke waterbodemopgave: bestandsopname 2005
Publicatiedatum:21-02-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (RWS, AKWA), Waterbodems Advies en Uitvoering (WAU); J. Rienks, D.S. Beerda, J. Colin

 

Samenvatting

Bij gemeenten, Waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies en havenbedrijven zijn aan de hand van een enquête de gebaggerde hoeveelheden voor 2004 en de geraamde te baggeren hoeveelheden in de periode 2005-2009 opgevraagd. De enquête had een goede respons, namelijk voor Rijkswaterstaat, de Waterschappen en provincies wat betreft de enquêtejaren 2004 en 2005 meer dan 80%. Geeft de uitkomsten van de enquête weer, waarmee een goed beeld is neergezet van het huidgie en te verwachten baggertempo en de bestemmingen van de baggerspecie.

 

Annotatie

66 p.
AKWA-Rapportnummer 05.010
Voorheen Programmering en Monitoring Tienjarenscenario. Monitoringsronde 2005: uitgevoerde baggerwerken in 2004 en programmering 2005-2009

Naar boven