Onderwerp: Bezoek-historie

Principaal agentrelaties in varianten van wegbeheer
Publicatiedatum:03-03-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.S. de Lange, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Staf DG, Netwerken; Universiteit Twente, Faculteit Construerende Technische Wetenschappen, Civiele Technologie en Management

 

Samenvatting

Onderzoek naar private voortbrenging en beheer van (snel)wegen. Aanleiding om naar de organisatie van het wegbeheer te kijken is de systeemwijziging die bij het beprijzen van autokilometers (met differentiatie naar tijd, plaats en milieukenmerken) ontstaat. Doordat wegcapaciteit schaars (volgt uit fileproblematiek) en uitsluitbaar (volgt uit een kilometerprijs) is, krijgt het de karakteristieken van een individueel goed, waardoor onderzoek naar private voortbrenging en beheer van (snel)wegen interessant wordt. In het onderzoek worden twee varianten met elkaar en met de huidige situatie vergeleken vanuit het perspectief van de principaal-agenttheorie.

 

Annotatie

86 p.
Met bijl.

Naar boven