Onderwerp: Bezoek-historie

Wegbeeld : probleemherkenning en -analyse
Publicatiedatum:01-06-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); A. van 't Hof, R. in 't Veld, H. Stembord, M. Lambers, A. Kranenburg

 

Samenvatting

Wegen worden steeds meer omgeven door bebouwing als woonhuizen, bedrijfsgebouwen en vliegvelden. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is het te prefereren, dat weggebruikers geconcentreerd blijven op hun voornaamste taak, namelijk het op de weg houden van hun auto en het veilig aankomen op hun bestemming. De invloed van bebouwingselementen naast of boven de weg op het verkeersgedrag is moeilijk te meten of vast te leggen in richtlijnen. Deze brochure presenteert algemene ideeën over het gedrag van mensen en de manier waarop zij met informatie omgaan, en bespreekt richtlijnen over wegontwerp in relatie tot continuïteit van informatie en geleiding. Specifiek wordt ingegaan op windturbines en vliegtuigen nabij wegen en gebouwen over de weg.

 

Annotatie

58 p.
Ill.
Met stappenplan bestaande uit 3 losse vellen

Naar boven