Onderwerp: Bezoek-historie

Oost-Nederland in 2006 een gewaardeerde dienst : door onze gebruikers, onze opdrachtgever en door onszelf
Publicatiedatum:01-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Oost-Nederland (RWS, ON)

 

Samenvatting

Ter realisering van de doelen uit het Ondernemingsplan Rijkswaterstaat wordt jaarlijks een plan van aanpak opgesteld waarin speerpunten en concrete acties benoemd worden. In deze brochure worden de ontwikkelingen beschreven welke in 2006 voor de organisatie en medewerkers van Rijkswaterstaat Oost-Nederland bepalend zullen zijn.

 

Annotatie

1 folder (26 p.)
afb., fig.

Naar boven