Onderwerp: Bezoek-historie

De Rijkswateren op orde : een netwerkbrede inventarisatie van ecologische maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water
Publicatiedatum:01-05-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA); Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS ON); Rjkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); A. Remmelzwaal, D. Verhoeven, M. Bokhorst

 

Annotatie

22, 12 p.
Tab.

Naar boven